Over ons

Wie wij zijn

Het Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing is er voor alle studenten, zeker als je interesse hebt in zingeving, filosofie, geloof.

Het maakt niet uit of je zelf gelovig of religieus bent of helemaal niet.

Heb je graag een goed gesprek? Bij het GSp is er plaats voor de diepere en moeilijkere vragen van het leven.

Of zoek je juist een open plek, waar je andere studenten kunt leren kennen?

Dan ben je bij het GSp op de juiste plek.

wat wij doen

De studentenpastores organiseren zelf of met partners lezingen, gespreksgroepen, excursies en cursussen over verschillende relevante thema’s.

Ons pand

Kom langs op het pand aan de Kraneweg 33.

Elke dinsdagavond vanaf 18.00 uur is er Maaltijd & Meer.

Jasja Nottelman

Jasja Nottelman

Studentenpastor PKN (Protestantse Kerk Nederland)

Sam van Leer

Sam van Leer

Pastor Anglicaanse Kerk Groningen

Berend Borger

Berend Borger

Predikant Remonstrantse Gemeente Groningen

FAQ

Frequently Asked Questions

Waar staat de afkorting 'GSp' voor?

De afkorting GSp staat voor Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing. Vaak gebruiken we de afkorting GSp of de kortere naam Studentenplatform Levensbeschouwing.

Wat doen jullie, waar en wanneer?

Het GSp organiseert allerlei activiteiten. Wekelijks is er een maaltijd op dinsdagavond. We eten op het pand, om 18.00 uur. Vaak zitten we gezellig nog even na. Er wordt van alles besproken, van studie, sport en gezelligheid tot de meer diepgaande thema's van het leven. Dit alles vindt, tenzij anders aangegeven, plaats in het SKLO-gebouw aan de Kraneweg 33.

Voor wie is het GSP?

Het GSP is er voor alle studenten. Iedereen is van harte welkom bij het GSp. Het eten staat klaar, elke dinsdagavond om 18.00 uur. Kom langs voor een mooie ontmoeting of een goed gesprek, voor diepgang of voor gezelligheid! We zien je graag komen!

Waarom zijn de meeste levensbeschouwelijk werkers bij het GSp christelijk?

Op dit moment komen de meeste levensbeschouwelijk werkers die zijn aangesloten bij het GSp uit de christelijke traditie. Zij zijn (studenten-)pastores van beroep. Dit betekent dat ze vanuit hun christelijke achtergrond geoefend en professioneel getraind zijn in het omgaan met grote levensvragen en het helpen van anderen in het nadenken over levensbeschouwelijke vragen. Ze hebben ruime ervaring in het voeren van gesprekken en zijn er altijd, voor iedereen. Je hoeft geen kerkelijke of christelijke achtergrond te hebben om je thuis te voelen bij het GSp, of om een waardevol gesprek met een van deze professionals te hebben. Het GSp staat uiteraard open voor medewerkers uit alle religieuze en niet-religieuze tradities.

Hoe is het GSp betrokken is bij Groningen?

Het GSp is op allerlei manieren betrokken bij verschillende voorzieningen en activiteiten voor studenten in Groningen op het gebied van levensbeschouwing, 'mental health', religie en spiritualiteit. We zetten ons in voor elkaar en voor iedereen in Groningen, afzonderlijk en in samenwerking met andere partijen: zowel professioneel, met medewerkers en pastores die vanuit hun expertise werken, als samen met studenten die vrijwillig helpen bij activiteiten en zich inzetten voor ons platform en voor studentenvoorzieningen.

Enkele voorbeelden van projecten waaraan het GSp meewerkt en bijdraagt zijn All Ears, opgezet door onze koepel SKLO, Spoor van Licht, een initiatief van verschillende kerken in Groningen, en de jaarlijkse Nacht van de Levensbeschouwing.

Waar vind ik informatie over de ANBI-status van Stichting Belangenbehartiging GSp?

Die informatie vindt u op deze pagina, die inzage biedt in het jaaroverzicht en de jaarrekening.

Stel een andere vraag