ANBI

GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing

Kraneweg 33
9718 JE Groningen
050 312 99 26
info@gspweb.nl

Banknummers: NL02 INGB 0003 8702 84 t.n.v. Stichting GSp
NL27 RABO 0136 7847 98 ook t.n.v. Stichting GSp vooral bestemd voor de Martinidiensten
KvK: 59477768

Overzichten 2020 – 2021

Activiteiten

In het afgelopen studiejaar organiseerde het GSp diverse activiteiten op het gebied van cultuur en religie, bijbel en geloof, persoonlijke ontwikkeling, cultuur en religie, en filosofie en maatschappij.

Lezingen

Normaliter organiseert het GSp verschillende lezingen over de eerder genoemde onderwerpen. Overigens vanwege COVID-19 is dat afgelopen jaar niet doorgezet. Het plan is om dit weer mogelijk te maken zodra het weer op locatie mogelijk is.

Discussie Avonden

Gedurende het afgelopen jaar is wel een aantal discussieavonden georganiseerd. Het merendeel hiervan heeft online plaats moeten vinden. Deze avonden werden ongeveer door 4-8 mensen bezocht. Waar de geringere opkomst een resultaat is van het gebrek aan de mogelijkheid voor een fysieke ontmoeting onder de studenten.

Overige activiteiten

Er waren Filmavonden, Mindfulness workshop, en een georganiseerde kerstmaaltijd.

Inloopavond op dinsdag

Normaliter kan elke dinsdag gegeten worden aan de Kraneweg. Tweewekelijks is er na de maaltijd een inhoudelijk programma. De thema’s worden afwisselend verzorgd door de studentenpastores of uitgenodigde gasten. In het afgelopen jaar zijn niet wekelijks avonden georganiseerd, aangezien we in verband met COVID-19 vaak geen gebruik konden maken van het pand. In plaats van nog steeds wekelijkse activiteiten online te organiseren hebben wij als bestuur er voor gekozen om minder vaak online activiteiten te organiseren, maar wel er een avond van goede kwaliteit proberen te maken. 

Jaarberichten , Activiteitenoverzicht en Jaarrekening GSp

In de jaarbrief van het GSp vindt u een verslag van onze activiteiten in het jaar 2022.

Hier kunt u de gepubliceerde jaarrekening van de Stichting Belangenbehartiging GSp van het jaar 2022 inzien.

Beleidsplan

Bij het GSp is het ons doel om een plek voor alle studenten te bieden voor verdieping, ontmoeting en het uitwisselen van ideeën. We proberen een open organisatie te zijn. Dit doen we op een praktische manier, waar studenten altijd langs kunnen komen, maar ook op een theoretisch niveau, waar we ideeën van alle richtingen voorleggen en aanpakken. We organiseren avonden die ingaan op levensbeschouwing. Meestal voorgaand met een maaltijd om samen te komen. Denk voor dit soort avonden aan discussies over relevante onderwerpen, georganiseerde lezingen of het behandelen van literatuur. Hiernaast organiseren we ook avonden met gezelschapsactiviteiten, zodat studenten elkaar op verschillende niveaus leren kennen. Dit doen we met behulp van financiële ondersteuning vanuit de RuG en Stichting Belangenbehartiging GSp. Het bestuur bestaat uit drie personen, standaard onderverdeeld in Voorzitter, Secretaris en Penningmeester. Hiernaast ondersteuning twee studentenpastores het bestuur met advies en verdere werkzaamheden. Deze worden deels voorgezet vanuit de PKN Groningen.

Overige Informatie

Het GSp is voor overige vragen te bereiken op info@gspweb.nl.
Het GSP is gevestigd op Kraneweg 33 te Groningen.

RSIN Nummer 6159916

Beleidsbepalers ontvangen geen vergoeding vanuit het GSp.