ANBI

GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing

Kraneweg 33
9718 JE Groningen
050 312 99 26
info@gspweb.nl

Banknummers: NL02 INGB 0003 8702 84 t.n.v. Stichting GSp
NL27 RABO 0136 7847 98 ook t.n.v. Stichting GSp vooral bestemd voor de Martinidiensten
KvK: 59477768

Jaarberichten , Activiteitenoverzicht en Jaarrekening GSp

In de jaarbrief van het GSp vindt u een verslag van onze activiteiten in het jaar 2023.

Hier kunt u de gepubliceerde jaarrekening van de Stichting Belangenbehartiging GSp van het jaar 2023 inzien.

Beleidsplan

Bij het GSp is het ons doel om een plek voor alle studenten te bieden voor verdieping, ontmoeting en het uitwisselen van ideeën. We proberen een open organisatie te zijn. Dit doen we op een praktische manier, waar studenten altijd langs kunnen komen, maar ook op een theoretisch niveau, waar we ideeën van alle richtingen voorleggen en aanpakken. We organiseren avonden die ingaan op levensbeschouwing. Meestal voorgaand met een maaltijd om samen te komen. Denk voor dit soort avonden aan discussies over relevante onderwerpen, georganiseerde lezingen of het behandelen van literatuur. Hiernaast organiseren we ook avonden met gezelschapsactiviteiten, zodat studenten elkaar op verschillende niveaus leren kennen. Dit doen we met behulp van financiële ondersteuning vanuit de RuG en Stichting Belangenbehartiging GSp. Het bestuur bestaat uit drie personen, standaard onderverdeeld in Voorzitter, Secretaris en Penningmeester. Hiernaast ondersteuning twee studentenpastores het bestuur met advies en verdere werkzaamheden. Deze worden deels voorgezet vanuit de PKN Groningen.

Overige Informatie

Het GSp is voor overige vragen te bereiken op info@gspweb.nl.
Het GSP is gevestigd op Kraneweg 33 te Groningen.

RSIN Nummer 6159916

Beleidsbepalers ontvangen geen vergoeding vanuit het GSp.